مهراب تک در ورزش

تاریخچه ی فعالیت مهراب تک در ورزش

تیزر فیتمن

Speaker 1

چربی سوزی و عضله سازی در کوتاه ترین زمان

قابلیت لاغری موضعی

تغییرات بدنی در ناحیه دلخواه

کاهش فشارهای مکانیکی بر عضلات مفاصل

بازتوانی بعداز عمل های جراحی ارتوپدی

داراری تاییدیه از بیمارستان امام رضا