تعمیرتجهیزات پزشکی

زمینه های فعالیت شرکت در تعمیرات

:شرکت مهراب تک هم اکنون در حال ارائه خدمات مهندسی در حوزه نگهداری وتعمیرات تجهیزات پزشکی در زمینه های زیر می باشد

عیب یابی و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

تعمیر و سرویس تخصصی دستگاه های آزمایشگاهی

عیب یابی و تعمیرات تجهیزات بیمارستانی

تعمیر و عیب یابی دستگاه سونوگرافی و اکو کاردیوگرافی

تعمیرات تخصصی دستگاه های آندسکوپی و کلونوسکوپی

تعمیر تخصصی دستگاه های لیزر

گالری احیای تجهیزات